Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Kurum Müdürü

   

     
    

         

        Bütün Ceza İnfaz Kurumlarında olduğu gibi kurumumuzda da hükümlü ve tutuklulara dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, felsefi inanç ve siyasi düşünceleri ile ekonomik güçleri ve toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın hizmet verilmektedir.

      Değişen ve gelişen infaz anlayışıyla beraber kurumlarımız hükümlü ve tutukluların mahkeme kararlarıyla sadece cezalarını ve tutukluluk sürelerini infaz ettikleri binalar olmaktan çıkmış adeta bir eğitim ve rehabilitasyon merkezleri haline gelmiştir.

      Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

       Kurumumuzda eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmektir.

   

  Mehmet ÖZER
  Kurum Müdürü

  Adres

  Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü Yenikent Sincan / ANKARA

  Telefon

  Tel : 0312 589 50 01

  Faks : 0312 254 00 08

  E-Posta

  sincan.acikisaretadalet.gov.tr