Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Ambalaj

  AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA ATÖLYESİ

    

         Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Atölyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde , oluşan ambalaj atıkları , kaynağında ayrı toplaması , ara depolanması ve geri kazanım ile bertaraf işlemlerine kadar , tüm süreçleri içeren atık yönetim sistemi kapsamında 5 ton/gün kapasiteli Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi kurumu tamamlamış ve 20.08.2019 tarihinde açılış yapılarak faaliyete geçmiştir.

        Ambalaj atıkları, kullanılan birçok ürünün bozulmadan uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanması , taşıma ve kullanımda kolaylık ve ekonomi sağlaması , içinde bulunan ürünün tanıtılması amacı taşıyan ve genellikle yüksek verimde geri kazanılabilir olan atıklardır.Değişen tüketim alışkanlıkları , nüfus artışı ,yükselen hayat standardı, ambalajlı ürün satışındaki artış ile birlikte katı atık kompozisosyonundaki ambalaj atık miktarı değiştirmektedir.Atık kompozisyonundaki değişim daha çok atığın içindeki kağıt ,karton,cam,plastik,metal gibi ambalaj atıklarının artırmasındadır.

         Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde hükümlü-tutuklu koğuşlarında,ofislerde ve diğer birimlerde(ünitelerde) oluşan; ambalaş atıkları kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisinde ; ayrıştırma bandında çalışacak hükümlü-tutuklular tarafından türlerine (kağıt,metal,cam ve plastik) göre ayrıştırıldıktan sonra hacimsel olarak daha fazla yer kaplamamaları için pres makinesinde preslenerek balya haline getirilip; kantar da tartımları yapılır.Ayrıştırma işlemi biten kağıt, pet, plastik, metal ve cam atıklar sınıflarına ayrılarak kendileri için ayrılan stok sahası bölmelerinde balya halinde depolanarak transfere hazır hale getirlir ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.  

   Adres

   Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü Yenikent Sincan / ANKARA

   Telefon

   Tel : 0312 589 50 01

   Faks : 0312 254 00 08

   E-Posta

   sincan.acikisaretadalet.gov.tr